Polecany artykuł

Kodeks Postępowania Administracyjnego przewiduje trzy rodzaje terminów, w jakich ZUS załatwia określoną sprawę. W zależności od problemu jakim zajmuje się organ rentowy wyznaczony jest termin niezwłocznego załatwienia sprawy, termin jednego miesiąca bądź aż dwóch miesięcy.

 

Niezwłoczne załatwianie spraw

 

Przepis artykułu 35 KPA wyznacza termin niezwłocznego załatwienia sprawy. Organ bez zbędnej zwłoki załatwia sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę. Organ także w tym terminie załatwia sprawy, w których fakty powszechnie są znane bądź podmiot administracyjny w tym przypadku ZUS dysponuje informacjami na ten temat. Przykładem