Polecany artykuł

Prowadzę działalność gospodarczą. W październiku 2016 urodziłam dziecko i w związku z tym przebywam na zasiłku macierzyńskim z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy w obecnej sytuacji muszę opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i czy mogę w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego dalej prowadzić działalność gospodarczą?W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi obowiązkowo podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Natomiast stosownie do art. 11