Polecany artykuł

Z dniem 1 maja 2015 r. do ustawy o emeryturach i rentach został dodany przepis art. 110a umożliwiający ponowne ustalenie wysokości emerytury od przeliczonej podstawy wymiaru także w przypadku, gdy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest niższy od poprzednio ustalonego.

 

Ponownego ustalenia wysokości emerytury dokonuje się po spełnieniu następujących warunków:

  • do obliczenia podstawy wymiaru emerytury wskazane zostały zarobki (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe) przypadające w całości lub w części po przyznaniu emerytury,
  • zarobki obejmują okres 10 kolejnych lat kalendarzowych przypadających